Preinkubacja

Usługa preinkubacji - 80 osób (uczestników szkoleń z przedsiębiorczości wytypowanych na podstawie oceny biznesplanu) będzie mogło bezpłatnie korzystać z usług preinkubacyjnych. Firma działająca w ramach AIP nie jest w sensie prawnym firmą, a jednostką Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce".

Powyższe zasady pozwalają na:

  1. Założenie firmy w jeden dzień - po odbyciu szkolenia z przedsiębiorczości na spotkaniu z Dyrektorem AIP podpisywana jest "Umowa o preinkubacji", na podstawie której działa dana firma, od razu po wyjściu z biura możliwe jest funkcjonowanie firmy podając wszelkie dane AIP.
  2. ZUS: 0 zł - brak składek ubezpieczeniowych, zdrowotnych i innych spowodowany jest brakiem faktycznego zatrudnienia w AIP kogokolwiek z zewnątrz. Daje to zdecydowanie duże możliwości zatrudniania na umowę zlecenie lub o dzieło, od których w przypadku studentów (bo to do nich głównie kierowany jest AIP) pobierany jest tylko podatek dochodowy. Takie umowy można wystawiać praktycznie w każdym czasie a do ich zatwierdzenia potrzebny jest jedynie podpis i pieczątka Dyrektora AIP.
  3. Udostępnienie biura - udostępniane jest w pełni wyposażone w odpowiedni sprzęt biuro inkubatora i od tej usługi nie są pobierane dodatkowe opłaty.
  4. Prowadzenie księgowości: bez opłat.
  5. Doradztwo gospodarcze - dostępny jest formularz zgłoszenia zapytania do AIP i można zwrócić się tam w kwestiach dotyczących sporządzania umów o współpracy, wyjaśnień zawiłości prawnych związanych z funkcjonowaniem w AIP lub na wolnym rynku itp.
  6. Promocja firmy - przede wszystkim na stronie internetowej AIP i GTK.
  7. Internet, telefonia internetowa - dostępne w biurze inkubatora bez dodatkowych opłat.
  8. Konto bankowe przydzielane jest Beneficjentom bez pobierania dodatkowych opłat. Konieczne jest przesłanie na odpowiedni adres imienia i nazwiska, numeru PESEL użytkownika oraz nazwy pionu AIP, jaki ma zamiar prowadzić. Najczęściej już po kilku dniach otrzymujemy odpowiedź zwrotną o przydzieleniu numeru konta, utworzonym loginie i haśle do konta, przy użyciu którego użytkownik będzie się logował i poprzez stronę internetową zarządzał kontem. Beneficjenci mają wgląd jedynie na własny rachunek, mogą wystawiać przelewy, jednak nie mają one "mocy wykonawczej" do momentu ich zatwierdzenia przez Dyrektora AIP. Zatwierdzane są najczęściej na podstawie dostarczonych do biura dokumentów, np. wypłata z tytułu umowy zlecenie - podpisana umowa, zwrot kosztów za fakturę zapłaconą ze środków prywatnych - dostarczona faktura wystawiona dla AIP. Dyrektor ma większy dostęp do konta, ponieważ zarządza rachunkami AIP, a także ma prawo wglądu do rachunków Beneficjentów, może wystawiać przelewy wychodzące z rachunków Beneficjentów i akceptuje je przy użyciu specjalnego tokena.

Grono Targowe Kielce 2021