Szkolenia

Szkolenie "Przedsiębiorczość akademicka" - 14 grup po 12 osób x 50 h/grupa.

Z uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych do następnego etapu (szkoleń) zostanie wytypowana grupa 168 beneficjentów (na podstawie oceny zgłoszonych pomysłów biznesowych).

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem w biznesie - właściciele i kadra zarządzająca firm - członków Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce". Pozwoli to na położenie nacisku na praktyczny wymiar szkoleń i umożliwi kontakt studentom z osobami zajmującymi się prowadzeniem działalności biznesowej na co dzień.

Tematyka szkoleń będzie obejmować:

 • podstawy przedsiębiorczości akademickiej - 8 h,
 • marketing i działania promocyjne - 8 h,
 • księgowość w firmie - 16 h,
 • biznes plan przedsięwzięcia - 8 h,
 • Internet w biznesie - 8 h,
 • egzamin zaliczeniowy - 2 h,
 • Razem 50 godzin zajęć.

  Uczestnicy szkoleń otrzymają:

 • materiały szkoleniowe (podręcznik z przedsiębiorczości, materiały wykładowe),
 • materiały piśmiennicze (notatnik A4, zestaw długopis + ołówek),
 • catering w formie pełnego wyżywienia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - zapewni uczestnikom szkoleń ochronę ubezpieczeniową i wypłacenie odszkodowania w przypadku urazów, wypadków lub innych zdarzeń losowych wynikłych podczas szkoleń.
 • Grono Targowe Kielce 2021